loader

PROIECT COFINANȚAT DIN: PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020

AXA PRIORITARĂ: „INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI COMBATEREA SĂRĂCIEI”

COMPONENȚA 1: „SPRIJIN PENTRU ÎNFIINŢAREA DE ÎNTREPRINDERI SOCIALE ÎN MEDIUL RURAL”

CONTRACT: POCU/879/4/16/ 146806

TITLUL PROIECTULUI: SUSŢINEREA ŞI DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE DIN MEDIUL RURAL - SUS RURAL

BUGETUL TOTAL AL PROIECTULUI: 14.517.236,43 lei

DURATA PROIECTULUI: 27 LUNI (04.10.2021-31.12.2023)