loader

OBIECTIVUL GENERAL

Consolidarea coeziunii economice și sociale în regiunea de Vest în vederea combaterii sărăciei și integrării socio-economice a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile

Obiectivele Specifice ale Proiectului

 • OS1

  Realizarea unui pachet de a două analize diagnostic a domeniului economiei sociale la nivelul regiunii Vest

 • OS2

  Realizarea a 6 parteneriate cu actorii relevanți de pe piaţa forței de muncă (asociații de întreprinderi/hub-uri/clustere), din sistemul de învățământ/de asistență medicală/de asistență socială/servicii de ocupare sau din administrația locală)

 • OS3

  Imbunătățirea competențelor profesionale pentru un număr de 75 persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție, din regiunea Vest

 • OS4

  Incurajarea și sprijinirea dezvoltării antreprenoriatului social prin acordarea de sprijin financiar de minimis persoanele care au depus planurile de afaceri selectate pentru finanțare în vederea înființării și dezvoltării a 21 de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție

 • OS5

  Dezvoltarea unui ecosistem de antreprenoriat social incluziv prin dezvoltarea a 21 de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție în vederea dezvoltării a 105 noi locuri de muncă