loader

SPRIJINULUI FINANCIAR DE MINIMIS MAXIM 100.000 EURO

CONDIȚII DE OBȚINERE A SPRIJINULUI FINANCIAR DE MINIMIS

16 planuri de afaceri selectate în vederea finanțării prin intermediul schemei de minimis care propun implementarea de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de inserție cu domeniul de activitate prelucrarea si comercializarea produselor agricole (CAEN principal/ domeniu de activitate Anexa 8-Ghidul Solicitantului/Condiții Specifice)

minim 3 din planurile de afaceri finanțate prin intermediul schemei de minimis trebuie să propună activități ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizării resurselor

minim 3 din planurile de afaceri finanțate prin intermediul schemei de minimis trebuie să propună masuri ce vor promova concret inovarea socială conform prevederilor secțiunii 1.4 a Ghidului solicitantului

Fiecare din cele 21 de întreprinderi sociale/întreprinderi sociale de insertie au obligația de a dezvolta minim 5 locuri de muncă

Persoanele angajate provin din grupurile vulnerabile (tineri NEETs, persoane cu varsta de peste 55 de ani; persoane cu dizabilitati; personae aflate in risc de saracie si excluziune sociala; persoane provenite din comunitati marginalizate, etc.) – minim 3 locuri de muncă ocupate de tineri NEETs

Subvenția de minimis va fi acordată în 2 tranșe

Prima transa de maxim 75% din valoarea totală a sprijinului de minimis va fi acordată după ce beneficiarul ajutorului de minimis va prezenta atestatul de întreprindere socială în cazul întreprinderilor sociale sau marca socială în cazul întreprinderilor sociale de inserție

Cea de a doua transa va fi acordată după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada ocupării locurilor de muncă minime asumate prin planul de afaceri

OBLIGAȚII ALE BENEFICIARILOR SPRIJINULUI FINANCIAR DE MINIMIS

Menținerea celor 5 locuri de muncă asumate prin planul de afaceri minim 6 luni de la finalizarea proiectului

Cea de a doua transa va fi acordată după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada ocupării locurilor de muncă minime asumate prin planul de afaceri