loader

GRUPUL ȚINTĂ

Condiții de participare

75 persoane din regiunea de dezvoltare Vest care doresc să înființeze întreprinderi sociale sau întreprinderi sociale de inserție

Persoanele trebuie să îndeplineasca în mod cumulativ următoarele: să aibă domiciliul/reședinta în regiunea Vest și să exprime în scris intenția de a înființa o întreprindere socială sau o întreprindere social de inserție.

BENEFICII

Cele 75 de persoane participă la două programe de formare profesionala autorizate ANC:Antreprenor în economia socială Cod COR 112032 sau Manager de intreprindere sociala cod COR 112036; Expert accesare fonduri europene cod COR 242213 sau Curs de inspector/referent resurse umane cod COR 333304.

Cele 75 de persoane participă la concursul de planuri de afaceri - sunt selectate la finanțare 21 de planuri de afaceri

Se asigură consiliere și consultantă pentru deschiderea afacerilor celor 21 de persoane selectate

Cele 21 de persoanele selectate primesc sprijin financiar de minimis de maxim 100.000 euro pentru deschiderea afacerilor

Cele 21 de persoane selectate primesc mentorat pentru asigurarea funcționării afacerilor

GRUPUL ȚINTĂ