loader
PROIECT COFINANȚAT DIN: PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020

«FINANȚAT ÎN CADRUL MĂSURILOR ADOPTATE DE UNIUNE CA RĂSPUNS LA PANDEMIA DE COVID-19»

AXA PRIORITARĂ 8: „REACT EU”

OBIECTIVUL SPECIFIC 8.3: „MĂSURI DE INVESTIŢII ŞI RELANSARE ECONOMICĂ PRIN ANTREPRENORIAT PENTRU LIMITAREA EFECTELOR PANDEMIEI COVID-19”

CONTRACT: POCU/1009/8/3/146806 (inițial POCU/879/4/16/146806)

TITLUL PROIECTULUI: SUSŢINEREA ŞI DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE DIN MEDIUL RURAL - SUS RURAL

BUGETUL TOTAL AL PROIECTULUI: 14.517.236,43 lei

DURATA PROIECTULUI: 27 LUNI (04.10.2021-31.12.2023)

ASIGURARE VIZIBILITATE PROIECT: AFIS_SUS RURAL.pdf